MOK

Aktualności

Powrót

Konkurs recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego

23 maja 2018 (Środa)
godz. 09:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

REGULAMIN

• Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych:
* uczniowie klas I - III szkół podstawowych
* uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych (klasy siódme będą uwzględnione w konkursie od przyszłego roku)

• Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

• Komisje Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

• Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Artystyczna.

• Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora. Wszyscy uczestnicy Eliminacji Miejskich i Finału otrzymują pamiątkowe dyplomy.

• Konkurs przebiega w 3 etapach:

ELIMINACJE SZKOLNE - do 15 maja 
Szkoła typuje trzech uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach miejskich.

ELIMINACJE MIEJSKIE - 22-23 maja 2018 r. od godz. 9:00 w Miejskim Ośrodku Kultury, 
Sala BIAŁA ul. Pułaskiego 6

FINAŁ – 13 czerwca 2018 r. od godz. 9:00 w Miejskim Ośrodku Kultury, sala widowiskowa "Podlasie"
ul. Sienkiewicza 63 i Sala Biała

Informacji udziela w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach Halina Tunkiewicz - tel. 794 31 24; e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl