MOK

Aktualności

Powrót

"Michał Ogiński - Polonezy" - koncert z wykładem Tadeusza Trzaskalika

11 grudnia 2019 (Środa)
godz. 11:00 14:00
Zespół Szkół Muzycznych, Podlaska 14

Michał Kleofas Ogiński (1765 – 1833) pochodził z rodziny magnackiej, która odegrała znaczną rolę w życiu społecznym i politycznym I Rzeczypospolitej, a jednocześnie z powodzeniem kultywowała tradycje muzyczne. Jego twórczość zajmuje ważne miejsce w muzyce polskiej, wywierając wpływ na kompozytorów późniejszych. Najważniejsze w twórczości Ogińskiego są jego polonezy fortepianowe. Stanowią one jedną z pierwszych prób stylizacji tego tańca. Polonezy cieszyły się w XIX wieku, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, ogromną popularnością.

Tadeusz Trzaskalik, profesor nauk ekonomicznych i matematyk, a jednocześnie pianista. W roku 2011 ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach w klasie fortepianu prof. Józefa Stompla. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą. Interesuje się głównie muzyką instrumentalną i kameralną baroku i klasycyzmu, jak również muzyką salonową i rozrywkową. W swoim dorobku muzycznym ma sześć płyt, ostatnią z nich jest płyta, na której nagrane zostały wszystkie polonezy Michała Kleofasa Ogińskiego.