MOK

Aktualności

Powrót

Między Wierszami - Konkurs Recytatorski Dla Gimnazjalistów

22 marca 2017 (Środa)
godz. 10:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Dobór repertuaru powinien odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Mile będą widziane teksty spoza kanonu lektur szkolnych. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 7 minut. Sądy Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Artystyczna. Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora.

Konkurs przebiega w 3 etapach:
ELIMINACJE SZKOLNE (trzech laureatów typujemy na Eliminacje Miejskie)
ELIMINACJE MIEJSKIE – 22 marca 2016 r. godz. 10:00, Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6
FINAŁ – 7 kwietnia 2016 r. godz.10:00, Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6

Informacji udziela Halina Tunkiewicz, tel. 25 794 31 24, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl.