MOK

Aktualności

Powrót

Między Wierszami - Konkurs Recytatorski Dla Gimnazjalistów. Eliminacje miejskie

20 marca 2018 (Wtorek)
godz. 10:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6


XIV KONKURS RECYTATORSKI DLA GIMNAZJALISTÓW
MIĘDZY WIERSZAMI

REGULAMIN

• Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Dobór repertuaru powinien odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Mile będą widziane teksty spoza kanonu lektur szkolnych. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 7 minut.
• Komisja Artystyczna przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
• Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Artystyczna.
• W konkursie mogą wziąć udział gimnazjaliści z klas drugich i trzecich oraz uczniowie klas siódmych szkół podstawowych.
• Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora.

Konkurs przebiega w 3 etapach:

ELIMINACJE SZKOLNE – (odbywają się w szkołach do 14 marca)
ELIMINACJE MIEJSKIE – 20 marca 2018 r. godz. 10:00
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Sala Biała, ul. Pułaskiego 6
FINAŁ – 5 kwietnia 2018 r. godz.10:00
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

Informacji udzielają: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach (tel. 25 794-31-24; e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl, Halina Tunkiewicz)