MOK

Aktualności

Powrót

Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej - PIOSENKA

17 maja 2019 (Piątek)
godz. 09:00
Sala widowiskowa "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach serdecznie zaprasza dzieci oraz młodzież z Siedlec do udziału w XXIV Miejskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej "Siedlce 2019". Udział w Festiwalu daje młodym, zdolnym siedlczanom możliwość prezentacji swojego dorobku artystycznego, popularyzacji swojej twórczości oraz wymiany doświadczeń i pomysłów w dziedzinie plastyki, piosenki, literatury, tańca i teatru.

Przesłuchania odbędą się wg harmonogramu:
* w kategorii TEATR – 25-26 kwietnia 2019 r. (zgłoszenia do 12 kwietnia),
* w kategorii TANIEC – 16 maja 2019 r. (zgłoszenia do 24 kwietnia),
* w kategorii PIOSENKA – 17 maja 2019 r. (zgłoszenia do 24 kwietnia),
* w kategorii PLASTYKA – zgłoszenia do 24 kwietnia 2019 r.,
* w kategorii TWÓRCZOŚĆ LITERACKA – zgłoszenia do 24 kwietnia 2019 r.

Przesłuchania w kategorii TEATR są jednocześnie eliminacjami do XXIV Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Srebrna Maska.

Koncert Laureatów odbędzie się:

7 czerwca 2019 r.godz. 17:00
skwer przy Fontannie, ul. Pułaskiego 6
Wręczenie statuetek oraz prezentacja Laureatów w kategoriach twórczość literackaplastyka i piosenka.
9 czerwca 2019 r., godz. 15:00 i 17:00
sala widowiskowa „Podlasie”, ul. Sienkiewicza 63
Wręczenie statuetek oraz prezentacja Laureatów w kategoriach teatr i taniec.

Szczegółowy regulamin, elektroniczne karty zgłoszenia oraz wszelkie niezbędne informacje dot. Festiwalu dostępne są na stronie mok.siedlce.pl w zakładce Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej.