MOK

Aktualności

Powrót

Narodowe Czytanie "Nad Niemnem". Gość specjalny: Olga Bończyk

12 września 2023 (Wtorek)
godz. 09:30
Park Aleksandria

Wspólnie z Siedlecką Grupą Literacką „Witraż” zapraszamy do udziału w kolejnej edycji „Narodowego Czytania”. W tym roku przeczytamy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Gościem specjalnym będzie aktorka teatralna i filmowa Olga Bończyk. Wspólnie z nią dzieło Orzeszkowej przeczytają nauczyciele i uczniowie siedleckich placówek oświatowych, członkowie SGL „Witraż” i zaproszeni goście. Imprezie towarzyszyła będzie piosenka poetycka i muzyka instrumentalna.

Zadanie pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.