MOK

Aktualności

Powrót

Ogólnopolski Festiwal "Jesteśmy Wolni" - koncert "... żyj swobodo, Polsko żyj"

27 października 2018 (Sobota)
godz. 16:00
Sala widowiskowa "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63

Kapela i Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz pragnie uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości koncertem pt. … żyj swobodo, Polsko żyj. W programie znajdą się polskie tańce narodowe i regionalne oraz pieśni ludowe i patriotyczne.

Koncert ma na celu rozbudzenie dumy narodowej i wzmocnienie więzów lokalnej społeczności poprzez identyfikację z regionem.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz został założony w 1972 r. w podsiedleckiej wsi Chodów. W gronie założycielskim znaleźli się Pani Alicja Siwkiewicz - instruktor teatru, reżyser, animator ruchu amatorskiego, Pani Irena Karczewska - kierowniczka Klubu Rolnika w Chodowie, Pan Zbigniew Myrcha - muzyk, tancerz, wieloletni członek PLZPiT „Mazowsze” oraz pierwsza choreograf - Pani Irmina Maksymiuk.

Przez pierwsze 25 lat grupą kierowała Alicja Siwkiewicz, będąc menadżerem zespołu i reżyserem widowisk obrzędowych i patriotycznych. Zespól stale rozwijał się włączając do swojego repertuaru tańce narodowe, lubelskie, żywieckie, rzeszowskie, słowackie, ukraińskie i wzbogacając repertuar wokalny. Grupa odbywała liczne tournée artystyczne. Pięć razy występowała przed Jego Świątobliwością Janem Pawłem II w Watykanie i Castell Gandolfo. W 1998 - po śmierci jego założycielki - zespołowi nadano imię Alicji Siwkiewicz. Kierownictwo zespołu objęła wieloletnia członkini, pedagog, choreograf - Bożena Wojciuk. Za swoją działalność została nagrodzona tytułem „Zasłużony dla kultury polskiej”, nagrodą Prezydenta Miasta Siedlce - „Aleksandria” oraz nagrodą za osiągnięcia w dziedzinie kultury -”Wawrzyn Siedlecki”. Obecnie zespół liczy ponad 50 osób. Występująca młodzież to uczniowie gimnazjów i liceów.

Od 1 marca 2015 r. patronem „Chodowiaków” jest Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.

Wstęp wolny. Liczna miejsc ograniczona.

Koncert realizowany w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu „Jesteśmy Wolni”.

Festiwal dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.