MOK

Aktualności

Powrót

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - przesłuchania miejskie i rejonowe

10 kwietnia 2017 (Poniedziałek)
godz. 10:00
Sala widowiskowa "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63

TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ
ogłasza

62. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI


1. KONKURS JEST IMPREZĄ OTWARTĄ – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.

2. KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW:
A. TURNIEJ RECYTATORSKI
- repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
- uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
B. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
- czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
- obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).
D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
- repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
U w a g a: w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

3. KONKURS PROWADZONY JEST W DRODZE WIELOSTOPNIOWYCH PRZEGLĄDÓW:
- środowiskowych, miejskich, gminnych;
- powiatowych – do 5 kwietnia
- miejskich i rejonowych – Siedlce, MOK Sala PODLASIE 10 kwietnia 2017 r.
- wojewódzkich – 22-23 kwietnia 2017 r.
- spotkań finałowych.

4. Zgłoszenia dla Siedlczan w MOK w Siedlcach do 3 kwietnia 2017 r.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
- przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;
- zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.

6. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Spotkania Finałowe odbędą się:
- turniej A i B 21 – 24 czerwca 2017 r. w Ostrołęce;
- turniej C 15 – 18 czerwca 2017 r. w Słupsku;
- turniej D 6 – 10 czerwca 2017 r. we Włocławku.

Karty uczestnika do pobrania tutaj (KLIK)