MOK

Aktualności

Powrót

Ogrody Pełne Pomysłów - warsztaty plastyczne, malarskie i fotograficzne

23 września 2023 (Sobota)
godz. 16:00
Park Aleksandria

UWAGA!!! Z powodu opadów deszczu impreza przeniesiona do Galerii Fotografii Fokus, ul. Pułaskiego 6!

Zapraszamy do Parku Aleksandria wszystkich, którzy chcą rozwinąć i zaprezentować swój talent plastyczny, malarski i fotograficzny.

Program imprezy:

Strefa SZTUKI
16:00-17:00 | Warsztaty plastyczne „Sensoplastyka w ogrodzie”
(wiek uczestników – powyżej 4. roku życia)

16:00-17:00 | Warsztaty malarskie „Odkryj w sobie talent”
(wiek uczestników – powyżej 12. roku życia)

Strefa FOTOGRAFII
16:00 – 17:00 | Warsztaty fotograficzne „Podstawy dobrego zdjęcia telefonem”
(wiek uczestników - powyżej 14. roku życia)

Zadanie pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.