MOK

Aktualności

Powrót

Podsumowanie II Miejskiego Konkursu Kaligraficznego "Sztuka pisana"

15 maja 2019 (Środa)
godz. 10:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

Zapraszamy na podsumowanie i uroczyste wręcznie nagród Laureatom II Miejskiego Konkursu Kaligraficznego "Sztuka pisana". Konkurs organizowany jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Szkołę Podstawową nr 11 w Siedlcach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach.

Konkurs odbywał się w pięciu kategoriach:
 klasy II i III szkół podstawowych, klasy IV i VI szkół podstawowych, klasy VII i VIII szkól podstawowych plus gimnazja, szkoły średnie, seniorzy.

Kryteria oceny prac:
* staranność i płynność pisma,
* jednolitość pochylenia tekstu bądź kroju pisma prostego,
* utrzymywanie się w liniaturze,
* poprawność graficzna, ortograficzna i interpunkcyjna tekstu,
* oryginalność kroju pisma,
* ogólne walory estetyczne pracy