MOK

Aktualności

Powrót

Puchar Polski w Kulturystyce i Fitness WPF Siedlce 2017. Eliminacje do Mistrzostw Świata

21 października 2017 (Sobota)
godz. 10:00
Sala widowiskowa "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63

Opis i Regulamin Zawodów

IV Puchar Polski w Kulturystyce i Fitness Federacji WPF 

Są to zawody otwarte dla wszystkich chętnych -Zawodnizek i Zawodników sportów sylwetkowych i bez względu na przynależność (lub jej brak) do jakichkolwiek federacji i związków sportowych będą mogli Oni uczestniczyc w rywalizacji w poszczególnych kategoriach, bez dyskryminowania ich za tę a nie inną przynależność, ponieważ ideą sportu jest jednoczyć a nie dzielić.

Będą to już kolejne zawody w Polsce zorganizowane wspólnie pod auspicjami federacji WPF

PUCHAR POLSKI WPF W KULTURYSTYCE I FITNESS

będą to również:
- Elimnacje do Mr.Univers WPF Bruksela 17-19 listopada

Zawody odbędą się według zasad i kryteriów obowiązujących dla poszczególnych kategorii w Federacji WPF. Puchar Polski są to zawody otwarte dla WSZYSTKICH Zawodniczek i Zawodników, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na ich udział w imprezach innych federacji,oczywiście pod warunkiem prezentowania odpowiedniego poziomu startowego w sportach sylwetkowych.

Zawodniczki i zawodnicy, co ważne - nie są zobowiązani do jakichkolwiek powiązań z klubami sportowymi, mogą ale nie muszą być zrzeszeni w żadnych organizacjach sportowych.

Ze względów organizacyjnych Zawodniczki i Zawodnicy którzy chcą wystartować w Pucharze Polski WPF zobligowani są do wcześniejszej rejestracji drogą elektroniczną

Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane od dnia ukazania się niniejszego regulaminu do dnia 15 pazdziernka 2017 na adres e-mail : kuzniaformy@o2.pl

REGULAMIN

PUCHAR POLSKI WPF W KULTURYSTYCE I FITNESS

Siedlce 21 października 2017 - Eliminacje do Mr. Univers

CEL IMPREZY:
-Popularyzacja sportów sylwetkowych
-Wyłonienie zwycięzców Pucharu Polski
-Wyłonienie kadry do Reprezentacji Polski na sezon jesień 2017

1. PATRONAT Honorowy:
-Julia Pitera Poseł do Parlamentu Europejskiego
2. GŁÓWNI ORGANIZATORZY ZAWODÓW:
- Polish Bodybuilding & Fitness & Powerlifting Federation
- Agencja Rozwoju Miasta Siedlce
- Kuznia Formy - Siłownia & Fitness Siedlce

3.GOSPODARZE ZAWODÓW
-Agencja Rozwoju Miasta Siedlca
-Sala widowiskowa "Podlsie" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach
-Kuznia Formy -Siłownia & Fitness Siedlce

3. TERMIN I MIEJSCE Puchar Polski odbędzie się 21 pazdziernika 2017 r. (sobota) w sali widowiskowej Podlasie MOK, ul.Sienkiewicza 63, 08-110 Siedlce

4. PRZYJAZD
Uczestnicy zawodów powinni stawić się w dniu 21 pazdziernika 2017 r. (sobota) w sali widowiskowej Podlasie MOK, ul.Sienkiewicza 63, 08-110 Siedlce gdzie w godzinach od 8.00–9.30 będzie prowadzona weryfikacja zawodniczek i zawodników.

5. ZASADY:
Zawody odbędą się według zasad i kryteriów obowiązujących dla poszczególnych kategorii w WPF

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W PUCHARZE POLSKI:
Puchar Polski są to zawody otwarte dla WSZYSTKICH Zawodniczek i Zawodników,bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na ich udział w imprezach innych federacji,oczywiście pod warunkiem prezentowania odpowiedniego poziomu startowego w sportach sylwetkowych.

Zawodniczki i zawodnicy, co ważne - nie są zobowiązani do jakichkolwiek powiązań z klubami sportowymi, mogą ale nie muszą być zrzeszeni w żadnych organizacjach sportowych.

7. ZGŁOSZENIA I WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Ze względów organizacyjnych Zawodniczki i Zawodnicy którzy chcą wystartować w Pucharze Polski zobligowani są do wcześniejszej rejestracji drogą elektroniczną. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane od chwili ukazania się niniejszego regulaminu na adres e-mailowy: kuzniaformy@o2.pl do dnia 15 pazdziernika 2017 z dopiskiem : Puchar Polski 2017 podając : nazwisko imię, datę urodzenia, kategorię w której chcą rywalizować.

Weryfikacja startujących odbędzie się 21 pazdziernika 2017 w miejscu rozgrywania zawodów w godzinach 8:00-9:30, Zawodniczki i zawodnicy przystępując do weryfikacji powinni przygotować:
- dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja, itp.)
- potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego na rzecz federacji-organizatora w kwocie 150 zł.+ ewentualnie 100 zł. za udział w dodatkowej kategorii, dopuszcza się udział zawodników maksymalnie w dwóch kategoriach
- opłata wpisowego, wpłacona po dniu 15 pazdziernika lub w dniu zawodów wyniesie 200zł.
- aktualne badanie lekarskie z adnotacją dopuszczenia do udziału w zawodach sportowych kulturystyki i fitness lub własnoręcznie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do startu w zawodach i udziału na własną odpowiedzialność.
- strój startowy (nie ma obowiązku przystępowania do weryfikacji już w strojach startowych, niemniej strój zastępczy powinien odpowiadać wzorcom przyjętym w sportach sylwetkowych)
-płytę CD z nagraniem do programu dowolnego. Zawodnicy są zobowiązani do dostarczenia podkładu muzycznego do układów dowolnych wyłącznie na płycie CD wraz z oznaczeniem imienia, nazwiska (utwór na początku płyty CD)

Wpisowe, opłata na rzecz federacji-organizatora w wysokości 150 zł. (+ ewentualnie 100 zł. za udział w dodatkowej konkurencji) powinna być wniesiona przez zawodników na rachunek bankowy maksymalnie w terminie wyznaczonym do wysyłania zgłoszeń czyli do dnia 15 pazdziernika.

Prosimy o regulowanie opłaty startowej na konto , zachowując druk dowodu wpłaty który należy okazać w trakcie weryfikacji. Zawodnicy niepełnosprawni są zwolnieni z opłaty wpisowego na rzecz federacji.

Obowiązującą opłatę wpisowego na rzecz federacji-organizatora wnosimy na konto podane poniżej, zachowując dowód przelewu (druk) do wglądu podczas
weryfikacji.

Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
ul.Warszawska 31,08-110 Siedlce
Nr konta:81 1050 1953 1000 0090 3053 8566
z dopiskiem : Wpisowe na Puchar Polski 2017.

Wpisowe nie podlega zwrotowi.

8. KATEGORIE według kryteriów i regulaminu . które będą rozegrane na Pucharze Polski w kulturystyce i Fitness 2017.

Kategorie :
1.Bikini Model
2.Bikini Fitness
3.Figure Fitness (soft & hard)
4.Sports Model Women
5.Masters BB Men + 40
6.Masters BB Men + 50

NOWE KATEGORIE !!! Męska Sylwetka Plażowa Fitness i Athletic!!!

7.Men Physique Fitness Junior -23 (wzrost-100=X+0 kg.)
8.Men Physique Fitness (limit wzrostowo-wagowy)
+180cm (wzrost-100=X+0 kg.)
-180cm (wzrost-100=X+0 kg.)
-175cm (wzrost-100=X+0kg.)
9.Men Physique Athletic: (limit wzrostowo-wagowy)
+180cm (wzrost-100=X+4kg.)
-180cm (wzrost-100=X+3 kg.)
+175cm (wzrost-100=X+2 kg.
10.Men Physique - Evolution Classic (szorty max.do połowy uda, minimum 20 cm dł.od biodra, oceniana muskulatura nóg!!!, limit wzrostowo-wagowy)
+180cm (wzrost-100=X+4kg.)
-180cm (wzrost-100=X+3 kg.)
+175cm (wzrost-100=X+2 kg.
11.BB Disabled Men
12.BB Junior -23
13.BB Men -70kg.
14.BB Men -80kg.
15.BB Men -90kg.
16.BB Men +90kg./-100kg
17.BB Men +100kg. (jeśli będzie zgłoszona, odpowiednia ilość zawodników do kat.ciężkich(-100kg i +100kg.), to będzie utworzona kat.+ 100kg.wymóg regulaminowy to minimum po 3 zawodników do kat.)
18.BB Classic 1. +180cm
19.BB Classic 2. -180cm
20.BB Classic 3. -175cm; w BB Classic będzie obowiązywał limit waga/wzrost, do 175 cm +3% a powyżej 175 cm + 5%, według wzoru 175 cm - 100 =75 + 3%

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii, ponieważ warunkiem rozegrania danej kategorii jest udział min. 3 zawodników/zawodniczek.

9.NAGRODY
-od I do III miejsca statuetki , pamiątkowe medale i dyplomy
-od IV do VI miejsca statuetki , pamiątkowe dyplomy

Dla zwycięzców kategorii :
-Overall Men i Overall Woman organizator przewiduje specjalne, cenne nagrody rzeczowe.

10. PROGRAM ZAWODÓW

Wstępny PROGRAM ZAWODÓW
Sobota 21 pazdziernika 2017
-od 8:00-10:00 weryfikacja zawodników
-ok.godz.10.00 catering -śniadanie dla zawodników, trenerów
-ok.12:00 rozpoczęcie zawodów
-ok. godz.16 Oficjalne Otwarcie Pucharu Polski w Kulturystyce i Fitness Siedlce 2017

Szczegółowa,ostateczna wersja programu zawodów zostanie ogłoszona i udostępniona zainteresowanym po zakończeniu weryfikacji zawodników w dniu zawodów do godz 10.00.

Miejsca wywieszenia programu to szatnie oraz wyznaczone miejsce ogłoszeń zawodów.

10. ZGŁOSZENIA
Uczestnicy Mistrzostw Polski powinni przesyłać zgłoszenia od chwili zamieszczenia niniejszej informacji na adres e-mailowy: kuzniaformy@o2.pl z dopiskiem Puchar Polski 2017.

W zgłoszeniu każdy uczestnik musi podać:
- imię i nazwisko,
- dokładną datę i miejsce urodzenia
- miejscowość, którą zawodnik reprezentuje
- kategorię startową, w której zamierza rywalizować
- każdy zawodnik powinien też w skrócie opisać swoje najważniejsze osiągnięcia sportowe aby komentator zawodów mógł przedstawić danego zawodnika publiczności.

11. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
1. Dopuszcza się użycie wszelkich środków brązujących -bez dyskryminowania jakichkolwiek producentów,lecz zgodnie z obowiązującymi normami (samoopalacz w kremie lub płynie, opalanie natryskowe itp.)
2.Organizator w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu - odpowiedniej ilości miejsca dla zawodników na sali rozgrzewki przewiduje zastosowanie identyfikatorów dla trenerów i/lub pomocy technicznej ,po to aby uniknąć zbędnego napływu postronnych osób na zaplecze techniczne.
a)organizatorzy zapewnią odpowiednią ilość wody i napoi dla zawodników i trenerów która będzie do dyspozycji w wyznaczonych miejscach.
b)Organizatorzy zapewnią odpowiednią ilość ręczników papierowych i chusteczek nawilżanych dla zawodników na zapleczu technicznym, aby zapobiec pobrudzeniom obiektu itp.
c)Zapewniony będzie też przez organizatorów dla zawodników i trenerów , w trakcie trwania zawodów bezpłatny bufet z przekąskami i napojami.
3.Każdy zawodnik ma prawo wprowadzenia na zaplecze tylko i wyłącznie swojego trenera/pomocy technicznej aby nie tworzyć przez zbędne osoby na zapleczu sztucznego nie potrzebnego tłumu który utrudnia zawodnikom ostatnie przygotowania.

13. ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy sami /rezerwują sobie noclegi w hotelach. Natomiast organizator poleca skorzystanie z usług hotelowych Dworu Mościbrody który jest naszym Sponsorem i zapewni noclegi po promocyjnej cenie ale z uwagi na fakt ograniczonej liczby miejsc prosimy o dokonywanie w miarę możliwości rezerwacji z dużym wyprzedzeniem na stronie www.dwor.moscibrody.pl

Organizatorzy polecają też skorzystanie z usług:
-Hotel Ibis , www.ibis.com/pl

14. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję Sędziowską powoła sędzia główny zawodów i w skład jej wejdą certyfikowani sędziowie.

15. Każdy uczestnik starując w tych zawodach,automatycznie poprzez swój start wyraża zgodę na publikowanie zdjęć z jego wizerunkiem w celach promocyjnych zawodów organizatora,

16. STROJE I WYMOGI REGULAMINOWE:
- Ms.Bikini :
Kostium może być ozdobiony ornamentami i kryształkami.Dół kostiumu zakrywa 1/3 pośladków. Rodzaj materiału i kolory dowolne. Obuwie na wysokim obcasie.
-Ms.Bikini – pierwsza runda to wyjścia na scenę kobiet w stroju bikini w butach na wysokim obcasie. W rundzie drugiej kobiety zaprezentują się w sukniach wieczorowych, gdzie oceniania jest gracja oraz poruszanie się po scenie oraz sylwetka. Oceną ogólną jest średnia z obu rund.
-Kategorie Ms.Bikini Model jest wyzwaniem dla kobiet, które pielęgnują doskonałość genetyczną swoich ciał, są sprawne fizycznie. Ważnym szczegółem oceny jest przede wszystkim to, by zawodniczki nie miały zbytnio zdefiniowanego i rozbudowanego umięśnienia. Ekstremalna definicja umięśnienia jest niedopuszczalna, co nie zmienia faktu, iż ciało winno być jędrne, o zdrowym i sprężystym wyglądzie. Góra sylwetki winna być proporcjonalnie rozwinięta w stosunku do równie proporcjonalnej dolnej połowy ciała. Wąska talia bez zbyt mocnego zdefiniowania mięśni brzucha, zarysowane biodra, plecy wpisane w delikatny, kobiecy trójkąt, doskonale ukształtowane nogi – to te części ciała, które odgrywają ważną rolę w ocenie. Pod uwagę brana jest też uroda z mocnymi akcentami kobiecości, bez cech maskulinizacji, jak również i fryzurą, pięknem ułożenia dopełniająca klasę kobiety w kategorii bikini.
-Ms.Bikini Fitness jest kategorią dla zawodniczek które posiadają wszystkie cechy sylwetki odpowiednie dla kategorii Bikini Model ale mają już mocniej zdefiniowaną muskulaturę, są bardziej "docięte" niż zawodniczki Bikini Model ale nie posiadają na tyle rozwiniętego umięśnienia aby rywalizować w kategorii Figure Fitness Soft lub Hard które to kategorie są jakby lżejszą wersją dawnej kulturystyki kobiet.
-SPORTs MODEL - WOMEN, jest to kategoria zbliżona kryteriami oceny sylwetki do Bikini Fitness z tym że zawodniczki oprócz wyjścia na scenę do rundy oceny sylwetki w stroju bikini , mają jeszcze do wykonania program dowolny , zawierający jak najciekawsze elementy gimnastyczne , w stroju treningowym tj.krótkie spodenki oraz górna częśc stroju typu "Top",
-Ms.Toned Figure(Soft) i Ms.Training Figure(Hard) : Kostium w tej kategorii może być również ozdobiony ornamentami i kryształkami – zawodniczki wychodzą na scenę w stroju dwu częściowym i butach na wysokim obcasie. Oceniana jest symetria,proporcje i jakość umięśnienia sylwetki,odpowiedni poziom odtłuszczenia i odwodnienia. Pierwsza runda to wyjście na scenę kobiet w stroju bikini w butach na wysokim obcasie. W rundzie drugiej kobiety zaprezentują się w sukniach wieczorowych, gdzie oceniania jest gracja oraz poruszanie się po scenie oraz sylwetka. Oceną ogólną jest średnia z obu rund.
- Men Physique Fitness
Kryteria oceniania w męskiej sylwetce plażowej: Proporcje ciała z niezbyt przesadnie rozbudowaną masą mięśniową. Pod uwagę będzie brana sylwetka jako całość i jej poszczególne grupy mięśniowe. Długość spodenek maksymalnie do kolan. Strojem dozwolonym w tej kategorii są spodenki w dowolnym kolorze i kroju,których długość sięga do kolana. Oceniana będzie w czterech zwrotach. Ta kategoria jest szansą dla mężczyzn bez zbyt ostrego odtłuszczenia,bez zbytnio rozwiniętej masy mięśniowej(zachowane proporcje i estetyka sportowej sylwetki) jednakże przy dobrej separacji mięśniowej.
- Men Physique Athletic jest kategorią zbliżoną- pochodną Men Physique Fitness z kryteriami oceny tożsamymi z Men Physiq Fitness ale z uwzgędnieniem większej wagi do wzrostu a co za tym idzie bardziej atletycznej sylwetki, jest to kategoria stwarzająca-dająca szansę rywalizacji zawodnikom którzy juz swoja wagą nie spełniaja limitu w Men Physique Fitness ale jeszcze ich muskulatura nie jest wystarczająco rozbudowana oraz zbyt małe umięśnienie nóg nie pozwala na to aby dany zawodnik mógł z powodzeniem rywalizować w kategorii BB Classic .
-Men Physique Evolution Classic - jest to kategoria w której zawodnicy startują w krótkich szortach, sięgających maksymalnie do połowy uda, zaś minimalna długość od biodra w dół, musi wynosić minimum 20 cm, dzieki temu sędziowie moga oceniać również wielkość i jakość muskulatury nóg, jest to kategoria dla zawodników o podobnej lub nawet takiej samej wielkości muskulaturze, z uwagi na tekie same limity wagowo-wzrostowe, jak w kat.Men Physique Athletic lecz z bardzo ważną róznicą - posiadają przwidłowo , dobrze rozwinięte umięśnienie nóg, jest to kategoria stwarzająca-dająca szansę rywalizacji zawodnikom którzy juz swoim sportowym poziomem rozwoju, z uwagi na dobrze rozwiniete umięśnienie ud, którego to umięśnienia nie mogą jako swoich walorów zaprezentowaac w Men Physique Athletic(długie szorty) ale jeszcze ich muskulatura nie jest wystarczająco rozbudowana co nie pozwala na to aby dany zawodnik mógł z powodzeniem rywalizować w kategorii BB Classic lub kategoriach wagowych kulturystyki ekstremalnej.
- KULTURYSTYKA MĘŻCZYZN : BB Classic, Masters, kat.wagowe
Komisja Sędziowska ocenia trzy rundy:
-Symetria budowy ciała
-Pozy obowiązkowe
-Układ dowolny
I. SYMETRIA (BUDOWA CIAŁA)
LINE-UP- ocena sylwetki przodem, ocena sylwetki tyłem, ocena sylwetki bokiem lewym i prawym – zgodnie z komendami Sędziego Rozprowadzającego (obecny na scenie) lub konferansjera prowadzącego zawody.
II. POZY OBOWIĄZKOWE
1. Bicepsy przodem
2. Najszerszy grzbietu przodem
3. Klatka piersiowa dowolnym bokiem
4. Triceps dowolnym bokiem
5. Bicepsy tyłem + łydka
6. Najszerszy grzbietu tyłem + łydka
7. Mięśnie brzucha i ud
8. Most Muscular
III. UKŁAD DOWOLNY
Układ dowolny to autoprezentacja zawodnika promująca piękno sportów sylwetkowych. Zawodnicy przez maksymalni 60 sekund prezentują swoją sylwetkę do układów choreograficznych własnego autorstwa,w trakcie tej prezentacji zawodnik ma możliwość zwrócić uwagę sędziów i publiczności głównie na atuty swojej sylwetki, gdzie oceniane będzie zsynchronizowanie muzyki z prezentowanymi pozami, koordynacja i panowanie nad umięśnieniem, choreografia, artyzm,które tworzą całokształt formy startowej w sportach sylwetkowych.

17.Wszelkie kwestie sporne nie uregulowane w niniejszym regulaminie, a mogące zaistnieć w trakcie imprezy rozstrzygać będą osoby do tego wyznaczone przez głównego organizatora.

Ze sportowym Pozdrowieniem Zespół organizacyjny Pucharu Polski 2017
Piotr Karaś , Paweł Trojanowski, Maciej Grabowski, Artur Kozłowski