MOK

Aktualności

Powrót

SZTUKAferie 2019 - gry i zabawy

04 lutego 2019 (Poniedziałek)
godz. 10:00
Sala widowiskowa "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63

Od 4 do 8 lutego Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach przygotował SZTUKAferie, czyli XIV Zimowe Warsztaty Nie Tylko Artystyczne. Będą to zajęcia z różnych dziedzin sztuki, adresowane do dzieci i młodzieży pozostających podczas ferii zimowych w mieście.

Warsztaty będą nie tylko sposobem na dobrą zabawę, ale przede wszystkim możliwością kreatywnego i twórczego rozwoju. Aktywna forma zajęć umożliwi rozwój zainteresowań i talentów, które niejednokrotnie zostają tu odkryte. Praca pod kierunkiem doświadczonych instruktorów i artystów często owocuje ciekawymi pracami młodych adeptów sztuki. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję m. in. poznać różne możliwości aparatu i fotografii. Dowiedzą się jak robić zdjęcia oraz poznają historię tej dziedziny. Zajęcia taneczne nastawione będą głównie na dobrą zabawę i miłe spędzenie czasu. Osoby początkujące poznają podstawowe elementy stylów, a zaawansowanym przyniosą one wiele nowych pomysłów i inspiracji do własnego tańca.

W programie zajęć wokalnych znajdą się m. in. nowoczesna forma pracy głosem przy użyciu profesjonalnego sprzętu muzycznego. W programie SZTUKAferii znalazły się również zajęcia umożliwiające rozpoczęcie nauki gry na gitarze oraz warsztaty plastyczne połączone z poznawaniem nowych technik i materiałów plastycznych. W roku 2019 wszystkie osoby zajmujące się poezją i słowem pisanym będą mogły skorzystać z warsztatów literackich oraz z warsztatów recytatorskich.

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PRZYJMUJEMY OD 21 STYCZNIA 2019 R. W SEKRETARIACIE MOK (TEL. 25 794 31 01) . LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

4 lutego (poniedziałek)
Gry i zabawy interaktywne z wykorzystaniem multimediów dla dzieci powyżej 5 roku życia
prowadzenie: Paweł Żak
godz. 10:00-11:30
sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63

Zimowa przygoda z poezją – zajęcia literackie dla młodzieży i osób dorosłych z Siedlecką Grupą Literacką „Witraż”
prowadzenie: Barbara Maksymiuk, Krzysztof Tomaszewski
godz. 15:00-18:00
Klub Kultury „Mansarda”, ul. Kiepury 2/22

5 lutego (wtorek)
Zimowa Szkoła Tańca – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
prowadzenie: Ewelina Pracz
godz. 9:00-10:00,
sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63

Warsztaty wokalne – zajęcia umuzykalniające i podstawy emisji głosu
prowadzenie: Edyta Wójcik
godz. 10:00-11:00 – dzieci w wieku 7-13 lat
godz. 12:00-13:00 – młodzież w wieku 14-18 lat
Pracownia Muzyczna, Akademia Sztuk „Piękna 7” MOK, ul. Pułaskiego 7

Ze słowem za pan brat – warsztaty recytatorskie dla młodzieży
prowadzenie: Halina Tunkiewicz
godz. 13:30-15:00
sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63

6 lutego (środa)
Warsztaty wokalne – zajęcia umuzykalniające i podstawy emisji głosu
prowadzenie: Edyta Wójcik
godz. 10:00-11:00 – dzieci w wieku 7-13 lat
godz. 12:00-13:00 – młodzież w wieku 14-18 lat
Pracownia Muzyczna, Akademia Sztuk „Piękna 7” MOK, ul. Pułaskiego 7

ABC gitary akustycznej – podstawy nauki gry na gitarze i śpiewu
prowadzenie: Maciej Turkowski
godz. 13:30-15:00
Pracownia Muzyczna, Akademia Sztuk „Piękna 7 MOK, ul. Pułaskiego 7

7 lutego (czwartek)
Zimowa Kraina Wyobraźni – zajęcia plastyczne
prowadzenie: Sylwia Wasiuk
godz. 10:00-11:00 – dzieci w wieku 5-8 lat
godz. 12:00-13:00 – dzieci powyżej 8 roku  życia
sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63

Ze słowem za pan brat – warsztaty recytatorskie dla młodzieży
prowadzenie: Halina Tunkiewicz
godz. 13:30-15:00
sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63

Zimowa przygoda z poezją – zajęcia literackie dla młodzieży i osób dorosłych z Siedlecką Grupą Literacką „Witraż”
prowadzenie: Barbara Maksymiuk, Krzysztof Tomaszewski
godz. 15:00-18:00
Klub Kultury „Mansarda”, ul. Kiepury 2/22

8 lutego (piątek)
Rysowanie światłem - nauka fotografowania i obróbki zdjęć, zajęcia dla młodzieży powyżej 12 lat
prowadzenie: Andrzej Ruciński
godz. 10:00-12:00
Pracownia Fotograficzna, Akademia Sztuk „Piękna 7” MOK, ul. Pułaskiego 7

Zimowa przygoda z poezją – zajęcia literackie dla młodzieży i osób dorosłych z Siedlecką Grupą Literacką „Witraż”
prowadzenie: Barbara Maksymiuk, Krzysztof Tomaszewski/
godz. 11:00-13:00
Siedziba SGL „Witraż”, ul. Rynkowa 24

Zajęcia warsztatowe

LUZ Winter Dance Factory – Artystyczne Warsztaty Taneczne Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ i Alternatywnego Teatru Tańca LUZ
26-31 stycznia 2019 r.
sala baletowa, Akademia Sztuk „Piękna 7 MOK, ul. Pułaskiego 7
sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63

Zimowe warsztaty Studia Piosenki Singers i Zespołu Wokalnego Sweet Angels
28-29 stycznia 2019 r.
Pracownia Muzyczna, Akademia Sztuk „Piękna 7 MOK, ul. Pułaskiego 7

Warsztaty artystyczne grupy podstawowej Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz
4-9 lutego 2019 r.
Miętne