MOK

Aktualności

Powrót

Ścieżki Słów - Spontaniczny Turniej Sztuki Recytatorskiej

15 marca 2018 (Czwartek)
godz. 17:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

Turniej jest imprezą otwartą, adresowaną do uczniów szkół średnich, studentów i dorosłych. Turniej ma charakter „spontaniczny”, gdyż wystarczy w dniu Turnieju, w godzinach 15:00 – 17:00 zgłosić swój udział w sekretariacie imprezy.

W Turnieju każdy wykonawca prezentuje jeden tekst lub montaż tekstów – wiersz lub prozę – dowolnej treści i dowolnego autora polskiego lub zagranicznego. Wartość literacka i przesłanie utworów nie pozostaną bez wpływu na ocenę jurorów. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. Dopuszcza się użycie pozasłownych środków wyrazu artystycznego, o ile służą one wzbogaceniu interpretacji utworu i nie utrudniają jego odbioru.

Uczestnicy Turnieju ubiegają się o NAGRODĘ GŁÓWNĄ i tytuł MISTRZ ŻYWEGO SŁOWA. Jury przyzna także nagrody i dwa tytuły regulaminowe WICEMISTRZ ŻYWEGO SŁOWA.

Szczegółowych informacji udziela w MOK  Halina Tunkiewicz, tel.: 25 794 31 24.