MOK

Aktualności

Powrót

Ścieżki Słów - Spontaniczny Turniej Sztuki Recytatorskiej

21 marca 2019 (Czwartek)
godz. 17:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza do udziału w XVIII Spontanicznym Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Ścieżki Słów”.

Turniej jest imprezą otwartą, adresowaną do uczniów szkół średnich, studentów i dorosłych. Ma charakter „spontaniczny”, gdyż wystarczy w dniu Turnieju, w godzinach 15:00-17:00 zgłosić swój udział w sekretariacie imprezy.

W Turnieju każdy wykonawca prezentuje jeden tekst lub montaż tekstów – wiersz lub prozę – dowolnej treści i dowolnego autora polskiego lub zagranicznego. Wartość literacka i przesłanie utworów nie pozostanie bez wpływu na ocenę jurorów. Czas prezentacji nie może przekroczyć pięciu minut. Dopuszcza się użycie pozasłownych środków wyrazu artystycznego, o ile służą one wzbogaceniu interpretacji utworu i nie utrudniają jego odbioru.

Uczestnicy Turnieju ubiegają się o Nagrodę Główną i tytuł Mistrz Żywego Słowa oraz dwa tytuły Wicemistrz Żywego Słowa.

Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się na powierzyć Organizatorowi prawa do przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (Załącznik nr 1 -- dostępny TUTAJ). Osoby niepełnoletnie powinny przynieść ze sobą zgodę z podpisem rodzica/opiekuna.

Szczegółowych informacji udziela w MOK Halina Tunkiewicz tel. 25 794 31 24.