MOK

Aktualności

Powrót

Ścieżki Słów - Spontaniczny Turniej Sztuki Recytatorskiej - KONKURS PRZEŁOŻONY

25 marca 2020 (Środa)
godz. 17:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, informującym o podjęciu zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

Oznacza to czasowe zawieszenie od 12 marca 2020 r. organizacji wszystkich wydarzeń kulturalnych, zawieszenie zajęć artystycznych prowadzonych w MOK oraz zamknięcie wszystkich obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach przy ul. Pułaskiego 6, Pułaskiego 7, ul. Sienkiewicza 63 i Rynkowej 24.

Wszystkie wydarzenia kulturalne zaplanowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach w tym okresie zostają przełożone na późniejsze terminy, o których będziemy informować na bieżąco. Zakupione bilety zachowują ważność.

Opłaty za udział w sekcjach prosimy wpłacać zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Wszystkie wyrównania i korekty nastąpią w czerwcu.

Informację o wznowieniu działalności instytucji kultury, w tym MOK, podamy bezzwłocznie po wydaniu komunikatu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turniej jest imprezą otwartą, adresowaną do uczniów szkół średnich, studentów i dorosłych. Ma charakter „spontaniczny”, gdyż wystarczy w dniu Turnieju (25 marca 2020 r.), w godzinach 15:00-17:00 zgłosić swój udział w sekretariacie imprezy. Turniej rozpocznie się o godz. 17:00.

W Turnieju każdy wykonawca prezentuje jeden tekst lub montaż tekstów – wiersz lub prozę – dowolnej treści i dowolnego autora polskiego lub zagranicznego. Wartość literacka i przesłanie utworów nie pozostanie bez wpływu na ocenę jurorów.

Czas prezentacji nie może przekroczyć pięciu minut. Dopuszcza się użycie pozasłownych środków wyrazu artystycznego, o ile służą one wzbogaceniu interpretacji utworu i nie utrudniają jego odbioru.

Uczestnicy Turnieju ubiegają się o Nagrodę Główną i tytuł Mistrz Żywego Słowa oraz dwa tytuły Wicemistrz Żywego Słowa.

Szczegółowych informacji udziela w MOK Halina Tunkiewicz tel. 25 794 31 24.