MOK

Aktualności

Powrót

"Słowo - dar i tajemnica" - Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły – Jana Pawła II

15 października 2020 (Czwartek)
godz. 09:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

Konkurs odbywa się w ramach obchodów XX Dnia Papieskiego pod hasłem „Totus Tuus”.

Prezentacje konkursowe przeprowadzone będą w trzech kategoriach wiekowych:
· młodzież klas VII-VIII szkół podstawowych
· młodzież szkół średnich
· dorośli

Adresatami konkursu są przede wszystkim recytatorzy z Siedlec, ale dopuszczamy możliwość udziału recytatorów ze szkół powiatu siedleckiego oraz gości.

Każdy z uczestników powinien przygotować jeden utwór poetycki lub prozatorski napisany przez Karola Wojtyłę (Jana Pawła II) lub utwór poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II. Można powiedzieć fragment dłuższego utworu lub dokonać kompilacji tekstów, z tym że łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.

Szkoła podstawowa może zgłosić dwóch uczestników – uczniów z klas VII-VIII, szkoła średnia – trzech uczestników, wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych. Reprezentantów szkół należy zgłosić w formie pisemnej: imię i nazwisko recytatora, tytuł utworu, autor oraz nazwisko nauczyciela przygotowującego. Karty zgłoszenia szkoły otrzymują wraz z regulaminem pocztą elektroniczną; są też dostępne na stronie mok.siedlce.pl.

Elektronicznie zgłoszenie i skan zgody RODO można przesłać na adres e-mailowy: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 października 2020 r.

W kategorii 1 i 2 zostaną przyznane po trzy nagrody książkowe. W kategorii dorosłych liczba nagród zależy od liczby zgłoszeń. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a nauczyciele przygotowujący uczniów specjalne podziękowania. Dopuszczamy również przyznanie wyróżnień.

Uwaga! W zależności od sytuacji epidemiologicznej istnieje możliwość realizacji konkursu w wersji on-line.

Możliwe konsultacje repertuarowe i warsztatowe w MOK – Halina Tunkiewicz, budynek „Podlasie”, tel. 25 794 31 24, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl.