MOK

Aktualności

Powrót

Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję "Zaduszki"

06 listopada 2018 (Wtorek)
godz. 10:00
Sala widowiskowa "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63

Konkurs dedykowany zmarłemu 27 czerwca 2009 r. Andrzejowi Meżeryckiemu. Adresowany jest do młodzieży szkół średnich (powyżej 15. roku życia) i dorosłych z regionu siedleckiego. Prezentowane mogą być wyłącznie utwory nieżyjących współczesnych pisarzy polskich (poetów i prozaików) napisane po 1945 roku.

Zaduszki będą przeprowadzone w dwóch turniejach:
Turniej recytatorski
• repertuar obejmuje dwa utwory recytowane (pisane prozą lub wierszem), których łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut (temat dowolny).
• recytatorska prezentacja utworów może być wzbogacona o środki teatralne: gest, ruch, światło, muzykę, elementy scenograficzne - jeżeli służą one twórczej interpretacji tekstu.
• w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator może poprosić o recytację tylko 1 utworu
Turniej poezji śpiewanej  
W odniesieniu do formy muzycznej obowiązują następujące zasady:
• dopuszcza się muzykę nowo skomponowaną lub w nowej aranżacji.
• do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób).
• repertuar obejmuje 2 utwory śpiewane

Spotkania mają charakter konkursowy. Organizator powoła Jury, które przyzna najlepszym wykonawcom nagrody rzeczowe. Zgłoszenia i teksty utworów należy przesyłać do 26 października 2018 r. pod adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
ul. Pułaskiego 6
08-110 Siedlce
e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl

Szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia dostępne na stronie www.mok.siedlce.pl w zakładce Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję „Zaduszki”. Informacji i konsultacji udziela w MOK – Halina Tunkiewicz, tel. 25 794 31 24.