MOK

Aktualności

Powrót

Ta piosenka jest dla mamy - koncert Studia Piosenki Singers i Zespołu Wokalnego Sweet Angels

26 maja 2024 (Niedziela)
godz. 17:00
Park Aleksandria

Wokaliści zespołów działających przy naszym Ośrodku – Studia Piosenki Singers i Zespołu Wokalnego Sweet Angels – zapraszają na wyjątkowy koncert w Parku Miejskim Aleksandria. W wykonaniu młodych artystów usłyszymy piosenki przygotowane ze specjalna dedykacją dla wszystkich mam, które w dniu koncertu będą obchodziły swoje święto.

Studio Piosenki Singers powstało w 1996 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach. Zajęcia wokalne z dziećmi i młodzieżą prowadzi pedagog i instruktor śpiewu Edyta Wójcik. W 2007 r. z najstarszej grupy Studia Piosenki powstał Zespół Wokalny Sweet Angels. W repertuarze zespołów znajdują się znane przeboje dla dzieci i młodzieży oraz piosenki artystów polskich i zagranicznych. Wokaliści uczestniczą w wielu przedsięwzięciach i koncertach.

Zadanie pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.