MOK

Aktualności

Powrót

VI Siedlecki Slam Poetycki

06 czerwca 2024 (Czwartek)
godz. 16:00
Park Aleksandria

Poeci na start! Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach i Siedlecka Grupa Literacka „Witraż” zapraszają na VI Siedlecki Slam Poetycki. Tradycyjnie prezentacje oceni Jury wyłonione przez organizatorów. Ocena dokonywana będzie jawnie – poprzez tabliczki z punktacją. Suma punktów uzyskanych przez uczestnika Slamu zadecyduje o laurach w tegorocznej imprezie. Chętni do udziału w Slamie mogą się zgłaszać w dniu imprezy od godz. 15:30. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe.

Zadanie pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Wyniki VI Siedleckiego Slamu Poetyckiego
1. miejsce - Selena Soporowska
2. miejsce - Cezary Kryczka
3. miejsce - Ewa Celińska