MOK

Aktualności

Powrót

Wakacyjna Kraina Zabawy – Skarby ukryte w Parku

13 sierpnia 2023 (Niedziela)
godz. 15:00
Park Aleksandria

„Wakacyjna Kraina Zabawy – Skarby ukryte w Parku” to plenerowa impreza artystyczno-edukacyjna skierowana do najmłodszych mieszkańców naszego miasta i okolic. Z programem zatytułowanym „Cyrk przyjechał do miasteczka” wystąpi niezwykle popularny duet clownów – Ruphert i Rico! Zapraszamy na blisko trzy godziny interaktywnej zabawy dla całej rodziny, przeplatanej konkursami oraz licznymi atrakcjami.

Zadanie pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.