MOK

Aktualności

Powrót

Warsztaty taneczne "Polacy nie gęsi i swój taniec mają"

10 września 2018 (Poniedziałek)
godz. 09:00
Miejski Ośrodek Kultury

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjno-animacyjnym opartym na interakcji i współdziałaniu, polegającym między innymi na przeprowadzeniu warsztatów praktycznych i lekcji tematycznych dotyczących tańców narodowych i regionalnych oraz zagadnień związanych z kulturą ludową.

Podczas realizacji projektu uczniowie współpracujących siedleckich placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych) wezmą udział w lekcjach tańców narodowych i regionalnych, nauce piosenek  ludowych  i patriotycznych, pokazie tkactwa i nauce haftowania, wystawie polskich ubiorów ludowych. Uczestnicy warsztatów otrzymają folder  zawierający fotografie wybranych polskich ubiorów historycznych i ludowych oraz  najważniejsze, zwięzłe informacje o jednym tańcu charakterystycznym dla danego regionu Polski.

Podsumowaniem cyklu będzie koncert, w którego programie znajdą się prezentacje dzieci i młodzieży, ukazujące opracowania polskich tańców narodowych i regionalnych, pieśni regionalnych, prezentacje taneczne w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz oraz wystawa prac plastycznych i rękodzielniczych inspirowanych polskimi tradycjami ludowymi.

Szczegółowych informacji udziela choreograf, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz – Bożena Wojciuk,
e-mail: chodowiacy@mok.siedlce.pl

Warsztaty odbywają się w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu „Jesteśmy Wolni”.

Festiwal dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.