MOK

Aktualności

Powrót

Wykład Grażyny OSullivan dla słuchaczy SUTW pt. "Jak być odpowiedzialnym konsumentem?"

13 kwietnia 2022 (Środa)
godz. 11:00 14:00
Sala widowiskowa "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63

Jak być odpowiedzialnym konsumentem? W najprostszym ujęciu człowiek odpowiedzialny jest gotowy do ponoszenia konsekwencji za swoje postępowanie. Czy zatem odpowiedzialność może być związana z dokonywaniem przez konsumentów wyborów zakupowych? Okazuje się, że tak i że współcześnie sztuka robienia zakupów powinna wykraczać poza zwyczajowe kierowanie się ceną i jakością produktów.

Obecnie wybory konsumenckie mają wpływ zarówno na jakość środowiska naturalnego, jak i walki z wyzyskiem pracowników. Wspierając firmy społecznie odpowiedzialne konsumenci przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Jednakże opowiedzenie się po stronie odpowiedzialności nie jest tak proste, jak na pierwszy rzut oka może się wydawać i wymaga umiejętności dotarcia do rzetelnej informacji dotyczącej producentów oraz limitowania własnej konsumenckiej żądzy.

W wykładzie przedstawione zostaną zarówno konsekwencje nieodpowiedzialnych zakupów, jak również sugestie, w jaki sposób, bez konieczności studiowania historii firm, dokonywać odpowiedzialnych wyborów dla dobra własnego i innych.

Dr Grażyna O’Sullivan – absolwentka filologii polskiej (UMK Toruń), doktor filozofii (PAN Warszawa), przez 30 lat związana z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, gdzie wykładała filozofię, logikę, etykę biznesu, komunikację społeczną i inne, jak również angażowała się we współpracę międzynarodową jako wydziałowy koordynator programu Erasmus oraz inicjator i organizator cyklicznych międzynarodowych wydarzeń (International Week, International Conference and Workshop, Meetings with Business). Obecnie prowadzi wykłady w kilku uczelniach europejskich (głównie Francja i Niemcy).

Wykład wyłącznie dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.