MOK

Aktualności

Powrót

Wykład Katarzyny Sobolewskiej dla słuchaczy SUTW

22 marca 2023 (Środa)
godz. 11:00 14:00
Sala widowiskowa "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63

Wykład pt. „Co z tymi feminatywami? Nazwy kobiet u Żeromskiego i innych pisarzy przełomu wieków”.

Feminatyw – rzeczownik określający kobietę ze względu na jej zawód, funkcję, wyznanie (SJP).

Współcześnie toczą się gorące dyskusje o odmianach nazw zawodów wykonywanych przez kobiety. Niektórzy wzdrygają się na określenia psycholożka, chirurżka, gościni. Czy te zmiany są dobre czy złe? Zmiany w języku nieustannie są obecnie. Twórcy języka zetknęli się pod koniec XIX w., kiedy kobiety opuściły sferę prywatności i wkroczyły do życia publicznego. Jak zareagował na to język i literatura? Jak zareagowali czytelnicy?

Żeromski jako uważny obserwator polskiego życia na przełomie XIX i XX w. świadomie kreował język swoich utworów. W odpowiedzi na nowe potrzeby nazewnicze związane z emancypacją kobiet i ich masowym wkraczaniem do przestrzeni społecznej – szukał odpowiednich struktur językowych, penetrował zasoby polszczyzny historycznej i gwarowej, upowszechniał zapożyczenia i wykorzystywał potencjał słowotwórczy języka polskiego.

Podczas wykładu zostanie zaprezentowane, w jaki sposób doniosłe zmiany społeczne i kulturowe wpłynęły na warsztat pisarski jednego z najważniejszych twórców polskiej literatury, i jak na jego „wynalazki” leksykalne reagowali czytelnicy.

Katarzyna Sobolewska – profesor w Pracowni Dialektologii Polskiej (Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur), magister filologii polskiej; doktor nauk humanistycznych; doktor habilitowana w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Obszarem badań naukowych prelegentki są: gwara mazurska, gwara warmińska, kultura Warmii i Mazur, dialektologia, pamięć zbiorowa Mazurów i Warmiaków, język artystyczny, język i styl Stefana Żeromskiego, dzieje rękopisów Stefana Żeromskiego, biografia Stefana Żeromskiego, leksykografia dawna i współczesna, styl i poprawność polskich tekstów naukowych. Prezes Stowarzyszenia imienia Stefana Żeromskiego.

Wydarzenie wyłącznie dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.