MOK

Aktualności

Powrót

Wykład Urszuli Kowalczuk dla słuchaczy SUTW - WYKŁAD PRZEŁOŻONY

18 marca 2020 (Środa)
godz. 11:00 14:00
Sala widowiskowa "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, informującym o podjęciu zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

Oznacza to czasowe zawieszenie od 12 marca 2020 r. organizacji wszystkich wydarzeń kulturalnych, zawieszenie zajęć artystycznych prowadzonych w MOK oraz zamknięcie wszystkich obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach przy ul. Pułaskiego 6, Pułaskiego 7, ul. Sienkiewicza 63 i Rynkowej 24.

Wszystkie wydarzenia kulturalne zaplanowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach w tym okresie zostają przełożone na późniejsze terminy, o których będziemy informować na bieżąco. Zakupione bilety zachowują ważność.

Opłaty za udział w sekcjach prosimy wpłacać zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Wszystkie wyrównania i korekty nastąpią w czerwcu.

Informację o wznowieniu działalności instytucji kultury, w tym MOK, podamy bezzwłocznie po wydaniu komunikatu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pani Urszula, to gawędziarka, opowiadaczka historii i anegdot, pasjonatka, miłośniczka języka polskiego i koni, amazonka. Te dwa, z pozoru odległe tematy, połączyła w swojej książce
Koń jaki jest, każdy widzi – czyli alfabetyczny zbiór 300 konizmów, której treścią są przysłowia, porzekadła i różnego rodzaju wyrażenia istniejące w języku polskim, a związane z końmi. Autorka nazwała je wspólnie konizmami, mówiąc przy tym o sobie, że jest koniarą, której „konikiem” są konizmy. Trzysta z nich stało się mottem i punktem wyjścia do trzystu felietonów stanowiących treść książki, a traktujących o języku polskim, historii, tradycjach, wierzeniach – czyli kulturze polskiej oraz o koniach, dzięki którym te konstrukcje językowe osadziły się w języku polskim. Na spotkaniu pt. Język polski okuty na cztery kopyta przytoczy anegdoty, legendy i wierzenia związane z końmi i konizmami, wciąż żywe w naszym społeczeństwie, np. dlaczego mówimy, że „znamy się jak łyse konie”, dlaczego czekamy na „rycerza na białym koniu” i skąd wziął się symbol pegaza jako źródła natchnienia twórczego oraz dlaczego podkowa ma przynosić szczęście.


Wykład tylko dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.