MOK

Aktualności

Powrót

Wystawa realizacji malarskiej "Chcemy żyć i wzmacniać się w pokoju"

23 sierpnia 2018 (Czwartek)
godz. 19:00
Skwer im. Konstantego Domagały, ul. Pułaskiego 6

„Moja koncepcja (polityczna) streszcza się w jednym tylko słowie: pokój. Nie pragniemy żadnej zmiany terytorialnej, chcemy żyć i wzmacniać się w pokoju”
Józef Piłsudski - 1926

Owa myśl Marszałka pozostaje wciąż aktualnym mottem, również dla młodego pokolenia, wchodzącego w świadome życie. Stała się głównym motywem realizacji adeptów malarstwa z Pracowni Rysunku i Malarstwa "Piękna 7" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, realizowanej w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu „Jesteśmy Wolni”.

Poprzez sztukę, zarówno twórczość, jak i percepcję, człowiek kreuje siebie, ożywia świat własnej wyobraźni. Sztuka wyzwala te pragnienia, daje możliwość uzewnętrznienia i przeżycia ich raz jeszcze, już świadomie, przy współudziale emocji i intelektu. Żyjemy w czasach posługiwania się obrazem, jako jednym z dominujących sposobów porozumiewania się w przekazywaniu różnorodnych treści.

Realizacja projektu opiera się o znak, formę obrazu, ze świadomie zbudowaną kompozycją i przekazem określonej treści. Działania plastyczne – warsztaty stały się świadectwem myśli i postaw młodych  autorów. Określają zmieniającą się wartość,  między światem idei, a jego naturą.  Autorzy biorący udział w realizacji projektu prezentują  szerokie spektrum indywidualnych interpretacji malarskich pod hasłem „Chcemy żyć i wzmacniać się w pokoju” - konfrontowanie własnych wyobrażeń młodego człowieka na temat „wolności”, pojęcia nawiązującego do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W dowolnej konwencji - realistycznej, bądź abstrakcyjnej, podjęli temat postrzegania i rozumienia poprzez pryzmat indywidualnych doświadczeń zjawiska społeczno-politycznego, jakim jest fakt „bycia wolnym”.

Prezentowane realizacje plastyczne są próbą zaproponowania obrazu współczesnego młodego człowieka i jego przestrzeni, odbieranego przez pryzmat doświadczeń każdego z uczestników projektu. Realizacja projektu jest próbą zobrazowania nie tyle autonomii podmiotów- twórców, lecz ich stanu świadomości. Poprzez w/w temat oraz doświadczenie każdego z autorów tworzących projekt, proponujemy realizację malarską, kreującą świat indywidualnych wyobraźni.  Uniwersalna myśl, uniwersalne wartości życia człowieka są zawarte w temacie projektu, który inspirowany jest konkretnymi wydarzeniami i faktami w rzeczywistych miejscach i czasie. Realizacja tematu przez młodych adeptów malarstwa to stan ciągłej gotowości kreacji i chęć pozostawienia autorskiego śladu we współczesnej kulturze.

Tomasz Nowak

Wystawę prac będzie można oglądać podczas plenerowych imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, po raz pierwszy 23 sierpnia 2018 r. (czwartek) w czasie koncertu zespołu Niekompletni w ramach cyklu „Letnie granie przy fontannie”.

Festiwal dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.