MOK

Konkurs "Debiut"

obrazek

ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

CELE KONKURSU:
• Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
• Wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej,
• Rozwijanie zdolności wokalnych oraz kultury scenicznej,
• Propagowanie polskiej kultury muzycznej,
• Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

TERMIN KONKURSU:
15 PAŹDZIERNIKA 2021 roku, godz. 9:00 (piątek)
Godziny przesłuchań i kolejność prezentacji w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie podana na stronie internetowej mok.siedlce.pl 12 października 2021 roku.
KONCERT LAUREATÓW:
16 PAŹDZIERNIKA 2021 roku godz. 15.00 (sobota)

MIEJSCE KONKURSU:
sala widowiskowa „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 63, 08-110 Siedlce.

REGULAMIN KONKURSU:
• Konkurs jest imprezą otwartą, w której mogą brać udział dzieci i młodzież,
• Kategorie wiekowe:
I kategoria – szkoły podstawowe klasy I-III
II kategoria – szkoły podstawowe klasy IV-VI
III kategoria – szkoły podstawowe klasy VII-VIII
IV kategoria – szkoły ponadpodstawowe
• W poszczególnych kategoriach wiekowych laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne oraz dyplomy, każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział, a zdobywca Grand Prix - statuetkę i nagrodę pieniężną,
• Solista, duet lub zespół wokalny (do 5 osób) prezentuje w konkursie jedną piosenkę w języku polskim. Akompaniament: półplayback, akompaniator lub zespół (do 4 osób),
• Wyklucza się udział grup tanecznych. Mile widziany mniej znany repertuar oraz nowe interpretacje i opracowania,
• Opłatę akredytacyjną w wysokości 30 zł soliści, 50 zł duety i zespoły należy dokonać na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, (podając w tytule: DEBIUT oraz nazwisko i imię uczestnika lub nazwę zespołu) ING Bank Śląski S.A. nr 52 1050 1953 1000 0023 4842 3167 w terminie 06.09-01.10 2021r. lub bezpośrednio w kasie MOK ul. Sienkiewicza 63, do 1 października 2021 roku,
• W przypadku rezygnacji uczestnika z konkursu akredytacja nie podlega zwrotowi,
• Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia list po wpłynięciu 100 zgłoszeń,
• Jedna placówka może zgłosić maksymalnie 4 wykonawców,
• Organizator zapewnia stałe oświetlenie sceniczne, obsługę akustyka i nagłośnienie (kolumny, mikrofony, odsłuchy), a także backline w postaci perkusji, fortepianu elektronicznego grand touch. Uczestnicy zobowiązani są do przywiezienia własnych gitar, wzmacniaczy, instrumentów klawiszowych i innych instrumentów muzycznych,
• Regulamin konkursu i elektroniczna karta zgłoszenia (KLIK) dostępne na stronie mok.siedlce.pl w zakładce Debiut, od 06.09.2021 r.
• Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2021 r. na podstawie poprawnie wypełnionej elektronicznej karty zgłoszenia,
• Elektroniczną kartę zgłoszenia wraz ze skanem własnoręcznie podpisanych zgód RODO i ewentualnym podkładem muzycznym należy przesłać do 1 października 2021 r. (piątek). Wskazane jest posiadanie kopii na płycie CD lub innym nośniku w dniu imprezy,
• Komisję artystyczną powołuje Organizator,
• Trzyosobowa komisja artystyczna oceniać będzie: walory głosowe, możliwości wokalne, muzykalność, własną interpretację piosenki, indywidualność artystyczną, dobór repertuaru dostosowany do wieku,
• Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (załącznik Nr 1 i Nr 2),
• Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmianę terminu konkursu w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID 19,
• Konkurs odbędzie się przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń sanitarnych określonych w zarządzeniu Dyrektora MOK, opracowanych na podstawie wytycznych GIS.

PRZEPISY OGÓLNE:
• Nie ma możliwości zmiany zgłoszonego utworu,
• Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, ubezpieczenia, noclegu, wyżywienia,
• Każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć nauczyciel, opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba),
• Uczestnicy powinni posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający ich tożsamość,
• Odbiór nagród odbywa się po koncercie Laureatów (za pokwitowaniem), dopuszczalny jest odbiór osobisty w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu . Po tym czasie nagrody zostaną wykorzystane w innych konkursach MOK. Nagród i dyplomów nie wysyłamy pocztą.
• Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzenia relacji z konkursu i koncertu Laureatów, do obrotu na stronie MOK i Facebook jako sprawozdanie z wydarzenia pod nazwą: X Ogólnopolski Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży DEBIUT,
• Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu,
• Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator,
• Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, tel.25 794 31 01; kom. 602 377 388

Kierownik konkursu:
Iwona Jastrzębska
tel. 25 794 31 25, mail: debiut.siedlce@gmail.com

Kierownik artystyczny konkursu:
Edyta Wójcik
tel. 25 794 31 06, mail: edyta.wojcik@mok.siedlce.pl