MOK

Sieć na kulturę

Sieć na kulturę

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach przystąpił do projektu „Sieć na kulturę w podregionie siedleckim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

W związku z powyższym, zapraszamy chętne dzieci w wieku 10-14 lat do udziału w bezpłatnym, atrakcyjnym i bardzo perspektywicznym szkoleniu „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.

Szkolenie w formie online odbędzie się w dniach 16-27 sierpnia w godz. 9:00-11:30. Zajęcia otwierające odbędą się 13 sierpnia o godz. 9:00 również w formie online.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres e-mail: kamil.antolak@mok.siedlce.pl wypełnionych dokumentów – deklaracji uczestnika oraz oświadczeń o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym dostępnych na stronie mok.siedlce.pl w zakładce SIEĆ NA KULTURĘ do dnia 5 sierpnia 2021 r. Maksymalna liczba miejsc - 10. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży a przez to podniesienie ich aktywności cyfrowej. Szkolenia są ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Pozwolą uświadomić uczestnikom szkolenia jakie korzyści wynikają z wykorzystania technologii informacyjnych w różnych dziedzinach życia. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 25 794 31 08 oraz mailowo: kamil.antolak@mok.siedlce.pl