MOK

Slam Poetycki

obrazek

Poeci na start! Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach i Siedlecka Grupa Literacka „Witraż” zapraszają na III Siedlecki Slam Poetycki, który odbędzie się na Skwerze przy fontannie 20 maja o godz. 16:00. Licząc na piękną pogodę, spodziewamy się dużej liczby uczestników, wielu dobrych i wartościowych wierszy i świetnej „poetyckiej” zabawy! Tradycyjnie prezentacje oceni Jury wyłonione z grona widzów. Ocena dokonywana będzie jawnie – poprzez tabliczki z punktacją. Suma punktów uzyskanych przez uczestnika Slamu zadecyduje o laurach w tegorocznej imprezie.

Zabieramy ze sobą wiersze „z szuflady”, dobrą pogodę i uśmiech! Zapraszamy!

Regulamin:
1. Organizatorami III Siedleckiego Slamu Poetyckiego są Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach i Siedlecka Grupa Literacka „Witraż” MOK.
2. Zgłoszenie udziału w SLAMIE na 30 minut przed rozpoczęciem, tj. 20 maja od godz. 15.30
3. Czas autoprezentacji – 3 minuty
4. Wiersze autorskie – niepublikowane i nagradzane w innych konkursach literackich
5. Oceny dokona (jawnie – tabliczki punktowe) Jury wybrane przez Organizatora
6. Każdy Juror przyznaje od 1 do 5 punktów – odrębnie dla każdego uczestnika
7. Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników punkty przyznane przez Jury zostaną zsumowane celem ustalenia Laureatów I, II i III miejsca (nagrody pieniężne)
8. Jury zdyskwalifikuje uczestnika, który będzie prezentował wiersze używając telefonu komórkowego. Dopuszczane jest czytanie wiersza z wydruku papierowego.
9. W przypadku równej ilości punktów Jury ogłasza dogrywkę - 3 minutowe prezentacje, aż do skutecznego wyłonienia Laureatów
10. Kolejność prezentacji losowana „z kapelusza”
11. Akceptacja Regulaminu jest równocześnie zgodą na przetwarzanie danych (imię i nazwisko) i wykorzystanie wizerunku przez Organizatora