MOK

IV Slam Poetycki - 2022

IV Slam Poetycki - 2022

Regulamin:
1. Organizatorami IV Siedleckiego Slamu Poetyckiego są Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach i Siedlecka Grupa Literacka „Witraż” MOK.
2. Zgłoszenie udziału w SLAMIE na 30 minut przed rozpoczęciem, tj. 24 maja od godz. 15.30
3. Czas autoprezentacji – 3 minuty
4. Wiersze autorskie – niepublikowane i nagradzane w innych konkursach literackich
5. Oceny dokona (jawnie – tabliczki punktowe) Jury wybrane przez Organizatora
6. Każdy Juror przyznaje od 1 do 5 punktów – odrębnie dla każdego uczestnika
7. Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników punkty przyznane przez Jury zostaną zsumowane celem ustalenia Laureatów I, II i III miejsca (nagrody pieniężne)
8. Jury zdyskwalifikuje uczestnika, który będzie prezentował wiersze używając telefonu komórkowego. Dopuszczane jest czytanie wiersza z wydruku papierowego.
9. W przypadku równej ilości punktów Jury ogłasza dogrywkę - 3 minutowe prezentacje, aż do skutecznego wyłonienia Laureatów
10. Kolejność prezentacji losowana „z kapelusza”

Wyniki IV Siedleckiego Slamu Poetyckiego:
1. miejsce - Maria Piotrowska
2. miejsce - Wiktoria Sadowiak
3. miejsce - Amelia Gaworek
wyróżnienie - Jakub Todorski