MOK

Aktualności

Powrót

Konkurs Fotograficzny "Zdjęcie z Tatą"

24 września 2021 (Piątek)
godz. 23:59
Miejski Ośrodek Kultury

Celem organizacji konkursu jest upowszechnianie fotografii, zainspirowanie uczestników do twórczych poszukiwań oraz ukazanie roli ojca w życiu rodziny. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie Elektronicznej Karty Zgłoszenia z dołączonymi zdjęciami oraz odręcznie podpisanymi załącznikami: Oświadczeniem, Zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą pokonkursową oraz Umową nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych. Elektroniczna karta zgłoszenia i załączniki dostępne tutaj - KLIK.