MOK

Aktualności

Powrót

Konkurs fotograficzny "Zabytkowa architektura Siedlec"

15 września 2022 (Czwartek)
godz. 23:59
Miejski Ośrodek Kultury

Celem organizacji konkursu jest upowszechnianie fotografii oraz ukazanie piękna zabytków Siedlec.

Wyciąg z regulaminu:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących.
2. Tematyka prac powinna być ściśle związana z tytułem konkursu.
3. Każdy autor może nadesłać do 5 prac.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie elektronicznej karty zgłoszenia wraz z pracami fotograficznymi oraz własnoręcznie podpisanymi załącznikami: zgodą na przetwarzanie danych osobowych i umową nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych (załączniki nr 1 i 2 do regulaminu).
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora.
6. Terminarz:
• prace należy nadsyłać do 15 września 2022 r.
• ogłoszenie wyników do 10 października 2022 r.
7. Adres Biura Organizacyjnego: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, tel. 025 794 31 08.
8. Szczegółowy regulamin, elektroniczna karta zgłoszenia oraz niezbędne załączniki dostępne są tutaj (KLIK).