MOK

Konkurs recytatorski "Kamień Wiary"

obrazek

XXX Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej "Kamień Wiary" jest imprezą o charakterze konkursowym dla młodzieży szkół średnich i dorosłych, otwartą dla publiczności. Turniej obejmuje dwie kategorie: recytacji i poezji śpiewanej.

Prezentowane mogą być teksty pisane prozą i poetyckie, polskie lub obce w polskim tłumaczeniu, których tematyka porusza problemy religii we wszystkich jej przejawach i formach. W konwencji naszego konkursu mieszczą się także utwory filozoficzne, poszukujące sensu egzystencjalnych dylematów istnienia; poezja poszukująca odpowiedzi na najbardziej istotne pytania dotyczące bytu. Prezentowane mogą być utwory z dowolnego okresu – klasyczne, awangardowe, współczesne, tradycyjne.

Recytator lub śpiewający poezję prezentuje dwa teksty (oddzielnie lub połączone w formę tzw. wykonania łącznego). Czas występu nie może przekroczyć 10 minut. Recytator lub śpiewający poezję ma możliwość wykorzystania pozasłownych i pozamuzycznych środków wyrazu artystycznego, jeżeli służą one wzbogaceniu interpretacji utworów. Wykonawcy śpiewającemu poezję może towarzyszyć zespół muzyczny do pięciu osób.

W Turnieju nie może brać udziału laureat I miejsca (w obu kategoriach) z poprzedniej edycji konkursu.

Elektroniczną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 (dostępnymi poniżej) należy przesłać do 18 lutego 2022 r., dołączając teksty i nagranie audio wykonywanych utworów. Decyzja o kwalifikacji do Turnieju zapadnie do 25 lutego 2022 r. i zostanie przekazana drogą e-mailową.

Uczestnicy reprezentujący Siedlce biorą udział w Eliminacjach Miejskich 25 lutego 2022 r. w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6 lub dostarczają nagranie jak wszyscy uczestnicy z kraju.

W każdej kategorii w Finale Turnieju Komisja Artystyczna przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia.

Informacji udziela:
Małgorzata Czeredys-Bryńczak, tel. 25 794-31-01
e-mail: malgorzata.brynczak@gmail.com