MOK

Aktualności

Powrót

Internetowy konkurs kaligraficzny "Sztuka Pisana"

10 kwietnia 2020 (Piątek)
godz. 23:59
Miejski Ośrodek Kultury

Drodzy Słuchacze Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wszyscy Seniorzy z Siedlec, obecnie przeżywamy czas przymusowego przebywanie w domu, zawiesiliśmy nasze uniwersyteckie spotkania, jednak nie chcemy rezygnować ze wszystkich aktywności. Dlatego zapraszamy Państwa do udziału w zaplanowanym już dawno II Konkursie Kaligraficznym „Sztuka Pisana”. Teraz jest dużo czasu, by przygotować pracę konkursową. 

Co należy zrobić?
1. Przygotować kartkę A4 – najlepiej z liniaturą, ale jeśli Państwo nie posiadają takiej może być w kratkę lub czysta (jeśli mają Państwo drukarkę w domu można wydrukować liniaturę z załącznika)
2. Przepisać dowolny tekst – jeśli nie mają Państwo pomysłu – proponujemy do wyboru dwa wiersze Wisławy Szymborskiej: „Jak się dziś czuję” oraz „Oda do starości”, które umieszczone jest w załączniku na naszej stronie
3. Zrobić zdjęcie lub skan swojej pracy
4. Wysłać zdjęcie lub skan na adres: joanna.janus@mok.siedlce.pl, podając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonuWysłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jakie są kryteria oceny prac?:
· staranność i płynność pisma;
· estetyka;
· jednolitość pochylenia tekstu bądź kroju pisma prostego;
· utrzymywanie się w liniaturze;
· poprawność graficzna, ortograficzna i interpunkcyjna tekstu;
· oryginalność kroju pisma;
· czytelność pisma;
· ogólne walory estetyczne pracy.

Termin nadsyłania prac?
10 kwietnia 2020 r.

Kiedy będzie rozstrzygnięcie konkursu w kategorii „Seniorzy”?
20 kwietnia 2020 r.

Jak uczestnicy dowiedzą się o wynikach konkursu?
1. Informacja o laureatach zostanie umieszczona na stronach www.mok.siedlce.pl, www.sutw.siedlce.pl oraz na facebooku
2. Laureaci I,II i III miejsca zostaną poinformowani telefonicznie o zwycięstwie.

O czym warto pamiętać?
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgodny na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu, w tym zamieszczenie jego pracy wraz z wizerunkiem na stronie internetowej organizatora.
2. Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury. Ich ocena, będąca decyzją komisji konkursowej, jest ostateczna.

Dodatkowe informacje:
Joanna Janus – joanna.janus@mok.siedlce.pl , 25 794-31-21 (godz. 8.00-15.00)

Liniatura i przykładowe teksty do pobrania tutaj (KLIK).