MOK

Aktualności

Powrót

Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły - Jana Pawła II "Słowo - dar i tajemnica"

17 października 2018 (Środa)
godz. 10:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

Konkurs odbywa się w ramach obchodów XVIII DNIA PAPIESKIEGO pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa” pod patronatem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy i Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego.

Prezentacje konkursowe przeprowadzone będą w trzech kategoriach:
· młodzież szkół gimnazjalnych (klasy III gimnazjów oraz klasy VII-VIII szkół podstawowych)
· młodzież szkół ponadgimnazjalnych
· dorośli

* Adresatami konkursu są przede wszystkim recytatorzy z Siedlec, ale dopuszczamy możliwość udziału recytatorów ze szkół powiatu siedleckiego.
* Każdy z uczestników powinien przygotować 1 utwór poetycki lub prozatorski napisany przez Karola Wojtyłę (Jana Pawła II) lub utwór poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II. Można powiedzieć fragment dłuższego utworu lub dokonać kompilacji tekstów, z tym że łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.
* W kategorii gimnazjalnej szkoła może zgłosić 2 uczestników – uczniów klasy III gimnazjum lub klas VII-VIII szkoły podstawowej, ponadgimnazjalna – 3 uczestników  wyłonionych  w drodze eliminacji szkolnych. Reprezentantów szkół należy zgłosić w formie pisemnej: imię i nazwisko recytatora, tytuł utworu, autor oraz nazwisko nauczyciela przygotowującego. Karty zgłoszenia szkoły otrzymują wraz z regulaminem pocztą elektroniczną; są też dostępne na stronie internetowej MOK www.mok.siedlce.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 października 2018 r.

* W kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zostaną przyznane po trzy nagrody. W kategorii dorosłych ilość nagród zależy od liczby zgłoszeń. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a nauczyciele przygotowujący uczniów specjalne podziękowania.
* Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (załącznik Nr 1 i Nr 2),
* Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu,
* Konieczne jest dołączenie podpisanej zgody uczestnika lub rodzica oraz opiekuna, która stanowi integralną część Regulaminu.

Możliwe konsultacje repertuarowe i warsztatowe w MOK, sala widowiskowa "Podlasie":
Halina Tunkiewicz - tel. 25 794 31 24, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl