MOK

Aktualności

Powrót

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje miejskie

17 kwietnia 2018 (Wtorek)
godz. 10:00
Sala widowiskowa "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63

1. Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.

2. Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

A. Turniej Recytatorski
- repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
- uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B. Turniej „Wywiedzione ze słowa”
- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
- czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

C. Turniej Teatrów Jednego Aktora
- obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).

D. Turniej Poezji Śpiewanej
- repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
U w a g a:  w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

3. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:
- środowiskowych, miejskich, gminnych;
- powiatowych (do 10 kwietnia 2018 r.);
- miejskich i rejonowych (Siedlce, sala widowiskowa „Podlasie”, 17 kwietnia 2018 r.);
- wojewódzkich (28-29 kwietnia 2018 r. Warszawa – Ursynów);
- spotkań finałowych.

4. Zgłoszenia dla Siedlczan w Miejskim Ośrodku Kultury do 6 kwietnia 2018 r.

5. Warunku uczestnictwa:
- przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu, którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;
- zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.

6. Informacje uzupełniające:
Spotkania Finałowe odbędą się:
- turniej A i B 6-9 czerwca  2018 r. w Ostrołęce;
- turniej C 14-16 czerwca 2018 r. w Słupsku;
- turniej D 6-9  czerwca 2018 r. we Włocławku.