MOK

Aktualności

Powrót

Realizacja malarska "Chcemy żyć i wzmacniać się w pokoju"

14 sierpnia 2018 (Wtorek)
godz. 10:00
Akademia Sztuk "Piękna 7", ul. Pułaskiego 7

Chcemy żyć i wzmacniać się w pokoju to realizacja malarska młodzieży z Pracowni Rysunku i Malarstwa Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach odbywająca się w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu „Jesteśmy Wolni” w dniach 13-14 sierpnia i 20-23 sierpnia 2018 r.

Na etapie przygotowawczym do projektu, w trakcie ćwiczeń studyjnych, młodzież wchodzi w proces kreacji na podstawie prowokowanych dyskusji na temat rozumienia pojęć „wolność”, „pokój”, „solidarność”, które będą głównymi motywami w realizacjach plastycznych.

Każdy z uczestników, poprzez pryzmat własnych doświadczeń, ma zbudować obraz plastyczny wyżej wymienionych pojęć. Realizacje wielkoformatowe powstaną w oparciu o indywidualne szkice, koncepcje oraz przedstawione treści przemyśleń na temat tych pojęć i ich miejsca w życiu każdego z autorów.

Autorzy biorący udział w realizacji projektu zaprezentują szerokie spektrum indywidualnych interpretacji malarskich młodego człowieka, związanych z obchodami odzyskania przez Polskę niepodległości w indywidualnych kompozycjach. Kompozycjach w dowolnej konwencji – realistycznej lub abstrakcyjnej. Podejmą temat postrzegania i rozumienia poprzez pryzmat indywidualnych doświadczeń zjawiska społeczno-politycznego, jakim jest fakt „bycia wolnym”.

Festiwal dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.