MOK

Aktualności

Powrót

Rejestracja wolontariuszy WOŚP

03 stycznia 2023 (Wtorek)
godz. 23:59
Miejski Ośrodek Kultury

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – walczymy z sepsą!

Zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, którymi zakażenie może doprowadzić do sepsy – oto cel zbliżającego się 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz pierwszy w historii Orkiestry zakupione urządzenia posłużą nie określonej grupie wiekowej pacjentów, ale wszystkim, którzy tego sprzętu będą potrzebować. Tradycyjna kwesta na ulicach odbędzie się 29 stycznia 2023 r., ale już w grudniu cel akcji wspierać będzie można poprzez rozmaite kanały elektroniczne.


WESPRZYJ WOŚP JUŻ TERAZ - DORZUĆ SIĘ DO NASZEJ ESKARBONKI!!! -> KLIK

Finał dla wszystkich – małych i dużych – takie hasło przyświeca 31. Finałowi WOŚP.

Dlaczego walka z sepsą?

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. 

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy. 

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zagażeń - umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami. 

Orkiestra planuje kupić:
• urzadzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
• analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
• analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
• zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
• systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcienczeń
• komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych

Siedlecki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który tradycyjnie działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach rozpoczął przygotowania do kolejnego finału – gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej! 31. Finał to coroczne święto wspólnego działania ponad podziałami. Wolontariusze z całej Polski łączą się, aby zbierać do puszek na jeden cel – tym razem dla wszystkich.

Na początek ważne informacje dla naszych stałych wolontariuszy i tych, którzy będą grać z nami w tym roku pierwszy raz. Rejestracja jest największą częścią finałowych przygotowań i zabiera najwięcej czasu. Podobnie jak w latach poprzednich tak i w tym proces rejestracji odbywa się on-line. Dzięki rejestracji on-line macie możliwość samodzielnego zarejestrowania się i zgłoszenia do naszego Sztabu. Postępujcie zgodnie z podpowiedziami i instrukcją na stronie iwolontariusz.wosp.org.pl. Po zarejestrowaniu się na stronie wybieracie opcje zostań wolontariuszem, tam wpisujecie swoje dane, dodajecie zdjęcie i wybieracie sztab. Nasz Sztab wyszukacie pod #5202 lub po miejscowości – Siedlce. W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenia musi dokonać Wasz opiekun prawny!

Po zarejestrowaniu się na stronie wolontariusza Sztab będzie kontaktował się z Wami w celu zweryfikowania wprowadzonych danych. Decyzja o akceptacji zgłoszenia wolontariusza podejmowana jest przez Szefa Sztabu, który ma prawo odrzucić zgłoszenie bez podania przyczyny.

Podczas finałowej zbiórki na ulicach kwestować mogą tylko wolontariusze, którzy otrzymali oryginalny identyfikator z Fundacji WOŚP, a datki mogą zbierać wyłącznie do finałowej puszki opatrzonej numerem identyfikatora i zabezpieczonej banderolami. Osoby towarzyszące wolontariuszowi nie mogą przyjmować datków! Wolontariusz może zbierać pieniądze jednocześnie tylko do jednej puszki! Puszkę w przypadku uszkodzenia lub zapełnienia można wymienić w Sztabie na nową. Pamiętajcie, że w każdym momencie Policja może weryfikować identyfikatory wolontariuszy oraz sprawdzać stan zabezpieczeń puszki.

WAŻNE! Wolontariusze, którzy nie ukończyli 16-go roku życia, kwestują w towarzystwie osoby pełnoletniej za zgodą Szefa Sztabu.

Na wolontariuszy czekamy do 3 stycznia 2023!

Tradycyjnie zwracamy się też z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli i otwartego serca, do firm i instytucji w naszym mieście i nie tylko. Pomóżcie nam i wesprzyjcie nasze działania przy organizacji 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poszukujemy strategicznych sponsorów i innych dobroczyńców, ofiarodawców oraz chętnych osób do współorganizacji. Jeżeli połączymy nasze siły na pewno uda nam się zorganizować wspaniały Finał.

Więcej informacji już niebawem na stronie internetowej mok.siedlce.pl oraz na facebooku. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod nr tel. 25 794 31 28. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wolontariusza WOŚP dostępnym poniżej.