MOK

Aktualności

Powrót

Siedlecki Slam Poetycki

30 czerwca 2020 (Wtorek)
godz. 14:00
Skwer im. Konstantego Domagały, ul. Pułaskiego 6

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach i Siedlecka Grupa Literacka „Witraż” MOK pragną poinformować, że  „II Siedlecki Slam Poetycki – on line” nie został rozstrzygnięty. Organizatorzy postanowili – wzorem roku ubiegłego – zaprosić poetki i poetów do udziału w „Slamie” na żywo – na Skwer przy Fontannie, ul. Pułaskiego 6.

REGULAMIN II SIEDLECKIEGO SLAMU POETYCKIEGO
30 czerwca 2020 r. (wtorek), godz. 14.00
Skwer przy Fontannie, ul. Pułaskiego 6

· zgłoszenie udziału w SLAMIE na 30 minut przed rozpoczęciem, tj. do godz. 13.30
· czas autoprezentacji – 2 minuty
· wiersze autorskie
· oceny dokona (jawnie – tabliczki punktowe) Jury wybrane przez Organizatora
· każdy Juror przyznaje od 1 do 5 punktów – odrębnie dla każdego uczestnika
· po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników punkty przyznane przez Jury zostaną zsumowane celem ustalenia Laureatów I, II i III miejsca (nagrody pieniężne)
· w przypadku równej ilości punktów Jury ogłasza dogrywkę – 2 minutowe prezentacje, aż do skutecznego wyłonienia Laureatów

Akceptacja Regulaminu jest równocześnie zgodą na przetwarzanie danych (imię i nazwisko) i wykorzystanie wizerunku przez Organizatora.

PROCEDURY SANITARNE PODCZAS IMPREZ PLENEROWYCH -> KLIK