MOK

Aktualności

Powrót

Spotkanie Grupy Twórczej Fotogram

04 listopada 2018 (Niedziela)
godz. 11:00
Galeria Fotografii Fokus, ul. Pułaskiego 7

Prelekcja Mirosława Chmielewskiego Miejsca pamięci walk o niepodległość Polski w latach 1794 – 1918 w okolicach Siedlec.

Mirosław Chmielewski od wielu lat zbiera informacje na temat miejsc związanych z walkami o niepodległość Polski w okresie zaborów w okolicach Siedlec i dokumentuje je fotograficznie. Efektem tych poszukiwań jest wystawa z katalogiem będącym przewodnikiem po tych miejscach. Celem organizacji wystawy jest rozpropagowanie tych miejsc i pogłębienie, wśród społeczeństwa, wiedzy o tragicznych latach w historii Polski. Promocja wiedzy o bohaterskich zrywach powstańczych w naszym regionie jest szczególnie ważna w roku jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomniki wzniesione w miejscach mniej lub bardziej związanych z bojem o wolność towarzyszą codziennie mieszkańcom Siedlec i okolic, przypominając czasy carskiej niewoli i walki o polską tożsamość. Chociaż na co dzień przechodząc koło nich, zajęci sprawami bieżącymi, nie zwracamy na nie uwagi i nie myślimy o poległych bohaterach, są dla nas ważne jako świadectwo tragicznych dziejów naszej ojczyzny.