MOK

Aktualności

Powrót

Wystawa uczestników zajęć w Pracowni Rysunku i Malarstwa "Piękna 7"

01 września 2022 (Czwartek)
godz. 09:00
Mała Galeria Sztuki, ul. Sienkiewicza 63

Kompozycje prezentowane na wystawie ilustrują zaangażowanie młodych uczestników zajęć, realizowanych w Pracowni Rysunku i Malarstwa „Piękna 7”. Tematy i motywy miały prowokować autorów do realizacji w sposób emocjonalny przedstawień treści i formy w wybranym medium plastycznym. Prowadząc młodzież wykorzystuję doświadczenie warsztatowe uczestników w budowaniu świadomej wypowiedzi plastycznej, w oparciu o bogate zróżnicowanie niuansów operowania środkami wyrazu dla wybranej techniki. Udało się Pracowni Rysunku i Malarstwa „Piękna 7” ukazać zróżnicowane kompozycje w przestrzeni zarówno rysunkowej, jak i malarskiej. Poprzez ekspresję pulsującą wyrafinowanym indywidualnym podejściem do interpretacji wybranego tematu lub motywu, autorzy wystawy podkreślają autonomię własnych, odrębnych przeżyć i doświadczania w realizacji kompozycji plastycznych.
Tomasz Nowak

Wystawa czynna do 16 września 2022 r., od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz zgodnie z kalendarzem imprez.