MOK

Aktualności

Powrót

Za zielonymi drzwiami. Gość specjalny: Teresa Lipowska

19 września 2023 (Wtorek)
godz. 11:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

Uwaga! Ze względu na prognozowane opady deszczu, impreza odbędzie się w Sali Białej!

Uczniów siedleckich szkół zapraszamy na spotkanie z poezją Jana Twardowskiego w interpretacji aktorki filmowej i teatralnej – Teresy Lipowskiej. Nie zabraknie również pięknych piosenek i muzyki instrumentalnej w wykonaniu członków Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż” - Gabrieli Woźnicy i Jakuba Soszyńskiego.

Zadanie pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.