MOK

Konkurs recytatorski "Słowo - dar i tajemnica"

obrazek

XX Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły – Jana Pawła II "Słowo – dar i tajemnica"
Konkurs odbywa się w ramach obchodów XXII Dnia Papieskiego pod hasłem „Blask prawdy” w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej (16-23 października) inspirowanych osobą św. Jana Pawła II. Patronat nad wydarzeniem objął JE ks. bp Kazimierz Gurda, Biskup Siedlecki oraz Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.
17 października 2022 r. (poniedziałek), godz. 9:00, Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6

• Prezentacje konkursowe przeprowadzone będą w dwóch kategoriach wiekowych
- uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych
- uczniowie szkół średnich
• Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór poetycki lub prozatorski napisany przez Karola Wojtyłę - św. Jana Pawła II lub utwór poświęcony św. Janowi Pawłowi II. Można też zaprezentować fragment dłuższego utworu lub dokonać kompilacji tekstów. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.
• Każda placówka może zgłosić trzech uczestników w każdej kategorii wiekowej, wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych.
• Komisja Konkursowa przy ocenie recytatorów weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
• Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Konkursowa.
• W każdej kategorii zostaną przyznane miejsca i nagrody książkowe oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele przygotowujący uczniów podziękowania.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie elektronicznej karty zgłoszenia (KLIK) wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępnymi poniżej.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 7 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Kontakt:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6
Halina Tunkiewicz
tel. 601 377 001
promocja@mok.siedlce.pl