MOK

Konkurs recytatorski dla dzieci im. K. Makuszynskiego

Konkurs recytatorski dla dzieci im. K. Makuszynskiego

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza uczniów szkół podstawowych z miasta Siedlce do udziału w XXXVIII Konkursie Recytatorskim dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.

REGULAMIN
• Uczestnicy występują w trzech grupach wiekowych:
* uczniowie klas I-III szkół podstawowych
* uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
* uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych
• Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.
• Komisje Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
• Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Konkursowa.
• Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora. Wszyscy uczestnicy Eliminacji Miejskich i Finału otrzymują pamiątkowe dyplomy. 
Konkurs przebiega w 3 etapach:
* ELIMINACJE SZKOLNE do 13 maja tradycyjnie dla wszystkich kategorii wiekowych
Szkoła typuje trzech uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach miejskich.
* ELIMINACJE MIEJSKIE – 20 maja 2022 r. (piątek), godz. 9.00, Sala Biała MOK (ul. Pułaskiego 6)
Komisja Konkursowa wytypuje po 3 laureatów w każdej kategorii wiekowej do udziału w finale. Zgłoszenia do eliminacji miejskich przyjmujemy do 17 maja.
* FINAŁ – 10 czerwca 2022 r. (piątek), godz. 9.00, Sala Biała MOK (ul. Pułaskiego 6)Elektroniczna karta zgłoszenia dostępna TUTAJ (KLIK).

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Czeredys-Bryńczak
Koordynator XXXVIII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach
tel. 25 794 31 01 // e-mail: makuszynski21@gmail.com