MOK

Slam Poetycki

Slam Poetycki

REGULAMIN SIEDLECKIEGO SLAMU POETYCKIEGO
25 maja 2023 r. (czwartek), godz. 16:00
Skwer im. Konstantego Domagały, ul. Pułaskiego 6


Organizatorami V Siedleckiego Slamu PoetyckiegoMiejski Ośrodek Kultury w Siedlcach i Siedlecka Grupa Literacka „Witraż”.

• Zgłoszenia udziału w Slamie przyjmujemy na 30 minut przed rozpoczęciem, tj. od godz. 15:30
• Czas prezentacji – 3 minuty
• Wiersze autorskie – niepublikowane i nagradzane w innych konkursach literackich
• Oceny dokona (jawnie – tabliczki punktowe) Jury wybrane przez Organizatora
• Każdy Juror przyznaje od 1 do 5 punktów – odrębnie dla każdego uczestnika
• Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników punkty przyznane przez Jury zostaną zsumowane celem ustalenia Laureatów I, II i III miejsca (nagrody pieniężne)
• Jury zdyskwalifikuje uczestnika, który będzie prezentował wiersze używając telefonu komórkowego. Dopuszczane jest czytanie wiersza z wydruku papierowego.
• W przypadku równej liczby punktów Jury ogłasza dogrywkę - 3 minutowe prezentacje, aż do skutecznego wyłonienia Laureatów
• Kolejność prezentacji losowana "z kapelusza"

Wyniki V Siedleckiego Slamu Poetyckiego
1. miejsce - Beata Rucińska
2. miejsce - Natalia Ryn
3. miejsce - Łucja Grochowska