MOK

Wystawa "Twarze ZAiKS-u"

Wystawa

Galeria Fotografii Fokus, ul. Pułaskiego 7
Wystawa czynna do 23 czerwca 2024 r. od wtorku do piątku w godz. 11:00-17:00 oraz w niedziele w godz. 11:00-15:00

Na wystawie zobaczymy portrety znaczących postaci polskiej kultury związanych ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS. Autorami prac są znani fotograficy, członkowie sekcji Autorów Dzieł Fotograficznych stowarzyszenia: Jacek Barcz, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Druszcz, Zbigniew Furman, Krzysztof Gierałtowski, Ryszard Horowitz, Karpati & Zarewicz, Witold Krassowski, Jan Morek, Tomasz Sikora, Marek Szymański, Krzysztof Wojciewski.

Portrety przedstawiają trzy pokolenia twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki, którą opiekuje się ZAiKS; literaturę, publicystykę, muzykę poważną i rozrywkową, film, balet, architekturę, plastykę, fotografię i są wypadkową zawodowych działań fotografików w różnym czasie i okolicznościach.