MOK

Siedlecki Uniwersytet Trzeciegu Wieku

Siedlecki Uniwersytet Trzeciegu Wieku

Przyjęcie na siebie obowiązków słuchacza Uniwersytetu pomaga wartościowo spędzić czas, odświeżyć wiedzę lub zdobyć nową, pogłębić horyzonty. Uczestnictwo w zajęciach zaspokaja potrzebę aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej. Pozwala porozmawiać o ważnych sprawach, posłuchać wykładów wygłaszanych w pięknym języku, podzielić się własnymi przemyśleniami. Pozwala żyć radośnie, wypełnia czas treściami wartościowymi i bogatymi, wyznacza nowe role życiowe, pozwala uwolnić się od pewnych stereotypów, spełnia od dawna skrywane marzenia. Nadaje  status "studentów”, a więc ludzi otwartych na zdobywanie wiedzy o świecie, ciekawych, zorientowanych na sprawy szersze niż tylko codzienność.

Uniwersytet pełni w naszym mieście niepodważalnie ważną rolę edukacyjną. Ta inicjatywa mająca na celu aktywizację intelektualną osób dorosłych cieszy się  bardzo dużą popularnością. SUTW liczy ponad 800 słuchaczy.  Świadczy to o ogromnej potrzebie edukacji przez osoby dojrzałe. Oferta programowa Uniwersytetu dostosowana jest do potrzeb  i oczekiwań słuchaczy reprezentowanych przez Radę Słuchaczy. Podstawową formą działalności są wykłady które obejmują wiedzę z różnych dziedzin kultury, sztuki, literatury, architektury, historii, spraw społecznych  a  także  turystyki  i profilaktyki zdrowia. Wygłaszane są przez wybitnych naukowców, specjalistów w swoich dziedzinach, jak również osobistości ze środowisk artystycznych. Wykłady to tylko jedna z  form działalności Uniwersytetu. O wiele więcej możliwości rozwoju dają zajęcia praktyczne.

To tu zaspokajana jest potrzeba aktywności, tu odkrywane są talenty, tu jest możliwość ujawnienia i rozwijania swego hobby. Udział w zajęciach warsztatowych  uświadamia, że w każdym wieku można rozwijać swoje predyspozycje i talenty, które być może uśpione, nie mogły się dotąd ujawnić, a czas kiedy człowiek wypełnił obowiązki zawodowe, jest najodpowiedniejszy dla rozpoznania i rozwinięcia ukrytych możliwości.

Wciąż zgłaszane są nowe inicjatywy i pomysły. Rada Słuchaczy oraz Kierownictwo SUTW bacznie słuchają sugestii i opinii uczestników zajęć i biorą pod uwagę ich propozycje. Grono aktywnych słuchaczy ciągle rośnie i wydłuża się kolejka oczekujących na wpisanie w poczet „studentów”. Spotkania warsztatowe i wycieczki  bardzo integrują społeczność,  pomagają wyjść z izolacji, ułatwiają dobre relacje z ludźmi, przeciwdziałają pustce i osamotnieniu, utwierdzają w poczuciu wartości. Zajęcia zorganizowane mają swoją kontynuację w postaci spotkań nieformalnych – w domach, w kawiarniach, na działkach, bo wspólne mierzenie się z trudnościami, z ograniczeniami spowodowanymi wiekiem, robienie czegoś razem rodzi nową jakość – przyjaźń, bliskość, sympatię, chęć pomagania sobie nawzajem. Są to korzyści niewymiernie duże płynące z przynależności do wspólnoty. Uniwersytet aktualizuje jakże ważną prawdę, że życie jest niekończącym się procesem uczenia się, zmian, wzrastania. Pomaga wypracować styl, z jakim wkraczamy w ostatnie etapy życia, uczy, jak ze świadomością miejsca, w którym jesteśmy, żyć pełnią, cieszyć się chwilą, wcielać w swym postępowaniu radę poety:

„Troskę o jutro rzuć, Każdy dzień ze spokojem
Przyjmij za losu dar, Zapisz na dobro swoje.”
(Horacy)

Koordynator Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
Joanna Janus
tel. (25) 794 31 21
e-mail: joanna.janus@mok.siedlce.pl
www.sutw.siedlce.pl